IKC Wiarda

 

Kindcentrum Wiarda

 Het Integraal Kindcentrum Wiarda in Goutum biedt kinderen van 0 tot 13 jaar een veilige, warme omgeving waar ze met plezier kunnen leren en spelen. Onderwijs en kinderopvang zijn helemaal op elkaar afgestemd. De combinatie van school en opvang zorgt ervoor dat de kinderen meer rust en stabiliteit ervaren, wat een gunstige invloed heeft op hun ontwikkeling. Voor ouders is het bovendien prettig om één aanspreekpunt te hebben.

 

Alle talenten ontwikkelen

IKC Wiarda staat voor groei en bloei van ieder kind. De ambities binnen deze veilige dorpse setting liggen hoog. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels plusklassen is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek. Ouders, het dorp en de verenigingen worden hier zoveel mogelijk bij betrokken, zodat alle domeinen rondom het kind optimaal benut worden. 

 

Buorren 13       

9084 BB Goutum
058 -2883180   

 

directeur a.i.:
Nathalie Oldenburger 
directie.wiarda@proloog.nl

 

 

Algemeen 

De basisschool is de eerste etappe in het onderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor de toekomst van een kind. De openbare (speciale) basisscholen in de gemeente Leeuwarden hebben zich als doel gesteld deze eerste etappe tot een succes te maken. Om dit doel te bereiken, hebben de openbare (speciale) basisscholen in Leeuwarden, Goutum, Lekkum en Wirdum hun krachten gebundeld in de organisatie Proloog, PRimair Openbaar Onderwijs Leeuwarden.

 

Alle scholen voor primair openbaar onderwijs binnen de gemeente Leeuwarden maken deel uit van Proloog.