IKC Wiarda

 

Kindcentrum Wiarda

 Het Integraal Kindcentrum Wiarda in Goutum biedt kinderen van 0 tot 13 jaar een veilige, warme omgeving waar ze met plezier kunnen leren en spelen. Onderwijs en kinderopvang zijn helemaal op elkaar afgestemd. De combinatie van school en opvang zorgt ervoor dat de kinderen meer rust en stabiliteit ervaren, wat een gunstige invloed heeft op hun ontwikkeling. Voor ouders is het bovendien prettig om één aanspreekpunt te hebben.

 

Alle talenten ontwikkelen

IKC Wiarda staat voor groei en bloei van ieder kind. De ambities binnen deze veilige dorpse setting liggen hoog. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels plusklassen is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek. Ouders, het dorp en de verenigingen worden hier zoveel mogelijk bij betrokken, zodat alle domeinen rondom het kind optimaal benut worden. 

Buorren 13

9084 BB Goutum
058 2883180
info.wiardaskoalle@proloog.nl 

directeur:
Sandra Smidt-de Haan

ACTUEEL NIEUWS    

     
  • Kom van 20 t/m 24 maart a.s. sfeerproeven op onze school!

    Staat u op het punt om een schoolkeuze voor uw kind te maken? Dan is het bezoeken van onze Open Dagen een leuke eerste kennismaking met de school. U krijgt een goede indruk van de sfeer op school en de leerkrachten. Graag nodigen wij u tijdens de week van het openbaar onderwijs uit om een kijkje te nemen op onze school. U bent van maandag 20 t/m vrijdag 24 maart van harte welkom.


  • We zijn in januari gestart met onze 3e kleutergroep.
  • Groepen 6, 7 en 8 zijn gestart met Snappet... tabletonderwijs!


voorkant4

Algemeen

De basisschool is de eerste etappe in het onderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor de toekomst van een kind. De openbare (speciale) basisscholen in de gemeente Leeuwarden hebben zich als doel gesteld deze eerste etappe tot een succes te maken. Om dit doel te bereiken, hebben de openbare (speciale) basisscholen in Leeuwarden, Goutum, Lekkum en Wirdum hun krachten gebundeld in de organisatie Proloog, PRimair Openbaar Onderwijs Leeuwarden.

 

Alle scholen voor primair openbaar onderwijs binnen de gemeente Leeuwarden maken deel uit van Proloog.