Mocht uw kind onverhoopt ziek raken, wilt u dit dan vóór schooltijd tussen 8.00 en 8.30 uur doorgeven? 
Graag telefonisch op 058- 288 3180! 
De leerkracht heeft namelijk tussen 8.00 en 8
.30 uur geen tijd om de mail te controleren.

Indien uw kind naar de tandarts of orthodontist moet, wilt u dan zoveel mogelijk de afspraken voor of na schooltijd plannen? We willen graag zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Het is dan ook van groot belang dat uw kind zo weinig mogelijk lestijd mist.