Dagopvang (DOV) en SpeelLeerGroep (SLG)  

 

Naast de BSO biedt Sinne kinderopvang locatie Goutum ook dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In het kindcentrum Wiarda bevinden zich twee dagopvang groepen. In een veilige en aantrekkelijke groepsruimte kan uw kind zich spelenderwijs ontwikkelen. Elke groep op het kinderdagverblijf heeft een team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Onze medewerkers stimuleren kinderen in hun spel en onderhouden contact met de ouders. De activiteiten tijdens de opvang worden afgestemd op de leeftijd en interesses van uw kind. Iedere dag heeft een herkenbaar ritme voor de kinderen.     

Daarnaast kunnen kinderen vanaf 2 tot 4 jaar in de ochtenden terecht op onze SpeelLeerGroep (SLG) voor peuters. Het peuterprogramma is gericht op ontwikkelingsstimulering; hierdoor is de peutergroep een goede voorbereiding op de basisschool.  

 

Uk & Puk 
Op het kinderdagverblijf of de speelleergroep van uw kind kunt u, behalve de kinderen en de pedagogisch medewerkers, ook Puk tegenkomen. Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen. Maar Puk is nog veel meer dan dat. Puk hoort bij het activiteitenprogramma Uk &Puk, dat speciaal is ontwikkeld voor kindercentra. Het doel is om jonge kinderen (0 tot 4 jaar) in hun brede ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken. 
 
Uk en Puk bestaat uit allerlei leeftijdsgerichte activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dichtbij de belevingswereld van jonge kinderen staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of is verkouden. Hij laat kinderen iets zien, maakt een grapje of stelt een vraag. Via Puk worden de kinderen betrokken bij de activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Naast Puk staat vooral uw ‘Uk’ centraal bij elke activiteit. 
 
Elke activiteit wordt beschreven voor de drie leeftijdsgroepen: 

Baby’s (0 - 1 ½ jaar) 

Dreumesen (1 ½ - 2 ½ jaar) 

Peuters (2 ½ - 4 jaar) 

Voor kinderen die bijna vier jaar zijn, is er een elfde thema dat aandacht besteedt aan de overgang van uw kind naar de basisschool. Uk & Puk vormt samen met het kleuterprogramma Schatkist een doorgaande leerlijn. 
 
Spelenderwijs ontwikkelen 
Kinderen leren door te spelen. Met de speelse activiteiten van Uk & Puk doen kinderen nieuwe ervaringen op en leren ze nieuwe vaardigheden. Op deze manier werkt Sinne aan de brede ontwikkeling van kinderen: 

Heeft u - en vooral heeft uw kind - belangstelling voor dagopvang en/of SpeelLeerGroep 

Sinne kinderopvang geeft u graag hierover meer informatie via telefoonnummer 058 - 257 60 70 of
per e-mail: 
info@sinnekinderopvang.nl. 

Inschrijven voor de dagopvang of speelleergroep kan via: mijnsinne.nlUiteraard bent u ook welkom op onze locatie in het Integraal Kindcentrum Wiarda 

 

Het telefoonnummer van de dagopvang op IKC Wiarda is 058 – 280 05 40 en het e-mailadres teamgoutum@sinnekinderopvang.nl. Het telefoonnummer van de speelleergroep is 06-43 13 80 49 en het e-mail-adres is: teambuorren@sinnekinderopvang.nl