Vakantie & verlof

Schooljaar 2021-2022

Margedag 1: 29 september 2021. Studiedag team. Kinderen vrij
Herfstvakantie: 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Margedag 2 en 3: 4 en 5 november 2021. Studiedagen team. Kinderen vrij
Kerstvakantie: 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022
Margedag 4: 18 februari 2022. Studiedag team. Kinderen vrij
Voorjaarsvakantie: 19 februari 2022 tot en met 27 februari 2022
Margedag 5 en 6: 21 en 22 maart 2022: 
Studiedagen team. Kinderen vrij
Meivakantie: 23 april 2022 tot en met 8 mei 2022
Margedag 7: 10 juni 2022. 
Studiedag team. Kinderen vrij
Zomervakantie: 16 juli 2022 tot en met 28 augustus 2022