Toelatingsbeleid

Het IKC Wiarda vervult een centrale plek in de hechte dorpsgemeenschap van Goutum. Leerlingen, ouders en leerkrachten kennen elkaar persoonlijk. Dit zorgt voor verbondenheid, veiligheid en vertrouwen. Voor ouders en kinderen vormt het IKC Wiarda het vertrekpunt van verbondenheid aan elkaar in het dorp en zijn er verschillende initiatieven waar leerlingen en ouders samenwerken. Dit heeft door de jaren heen geresulteerd in allerlei mooie activiteiten, waarvan sommige al net zo lang bestaan als de school zelf. Ouders en kinderen uit de directe leefomgeving van het IKC Wiarda moeten de mogelijkheid hebben om hier aan deel te nemen. 


Leerlingen uit de directe leefomgeving van het IKC Wiarda krijgen vanuit deze gedachte voorrang bij plaatsing. Vanwege de huidige toename van leerlingaantallen is alleen instroom van kinderen uit het voedingsgebied Goutum nog mogelijk. 

 • Broertjes en zusjes van geplaatste leerlingen hebben automatisch recht op plaatsing. 
 • Kinderen uit het dorp Goutum (wettelijk vastgelegd; zie bijgevoegd plattegrond) hebben voorrang in plaatsing.
 • Kinderen die gebruik maken van Sinne Goutum (dagopvang, speelleergroep en voorschoolse opvang) hebben voorrang op plaatsing indien ze ook woonachtig zijn in Goutum. 
 • Plaatsing van zij-instroom wegens verhuizing naar Goutum is gedurende 2 momenten in het schooljaar mogelijk, namelijk na de zomervakantie en na de voorjaarsvakantie. Indien de groepsgrootte 26 is komen deze kinderen op de wachtlijst. 
 • Per 1-2-2017 is plaatsing van kinderen woonachtig buiten Goutum helaas niet meer mogelijk. Wij willen plek kunnen bieden aan kinderen uit het dorp zelf. Graag verwijzen we u door naar onze collega- school Obs de Pionier of Obs Wynwizer. In een aantal opzichten komen beide scholen overeen. Beide werken we met de Vreedzame School, leiden we leerlingmediatoren op en hebben we plusklassen. Voor meer informatie neemt u contact op met Monika Schmidt, directeur van de Pionier, of Jan Bosscha, directeur van de Wynwizer in Zuiderburen.

  Protocol aanmelden en inschrijven aug 2020.pdf

  Met ingang van 1-5-2018 werken we met een nieuw Protocol voor aanmelding vanwege de enorme groei in zeer korte tijd. Voor meer informatie verwijzen we u naar het Protocol.

  Wachtlijst:

  Voor het schooljaar van 2020/2021 hanteren we een wachtlijst voor alle groepen, behalve groep 6/7 en groep 7.

  Mocht u toch graag uw kind willen aanmelden, komt uw kind op de wachtlijst en zullen we zodra er weer ruimte is contact met u opnemen.