IKC raad

In 2019 is de medezeggenschapsraad van IKC Wiarda samen gegaan met de Oudervereniging van de afdeling van Sinne in ons IKC. Zo zijn de lijnen korter en kunnen we samen vorm geven aan het beleid van zowel het onderwijs gedeelte als het opvang gedeelte in ons IKC. De IKC raad bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. 

Visie

De IKC raad adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op IKC Wiarda beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de IKC raad kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De IKC raad vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website.