Kinderen van 2 en 3 jaar

Uw kind is 2 of 3 jaar en u bent benieuwd naar de nieuwe basisschooltijd? U vraagt zich af of u nu al uw kind mag aanmelden voor de basisschoolperiode? Jazeker! De tijd vliegt voorbij en hoe eerder u en uw kind weet wat de vervolgstappen zijn, hoe beter. Wij adviseren zelfs om zo snel mogelijk een voor-aanmelding te doen vanwege de wachtlijsten! Op bijgaande link treft u het formulier met het Verzoek tot Aanmelden. Deze kunt u digitaal invoeren en ons mailen of uiteraard bij ons langsbrengen. Zodra het formulier binnen is ontvangt u een bevestiging. 

Voordat een kind zijn schoolloopbaan op IKC Wiarda start is er een kennismakingsgesprek met de ouders. Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directeur en heeft tot doel elkaar en de school te leren kennen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan de orde komen met name de visie en inrichting van ons Integraal Kindcentrum voor de dagelijkse onderwijspraktijk, de mogelijkheden die IKC Wiarda te bieden heeft en eventueel de specifieke onderwijsbehoeften die uw kind nodig heeft. Natuurlijk vindt er ook een rondleiding plaats. Deze wordt verzorgd door leerlingen uit groep 7 en 8.

Aanmelding

Kinderen kunnen pas definitief worden aangemeld vanaf de leeftijd van drie jaar. Na definitieve aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind definitief wordt toegelaten.  In principe gebeurt dit binnen 6 weken na definitieve aanmelding. We streven naar een maximum van 26 kinderen per groep.

Rondleidingen kunnen op dit moment niet worden gegeven.


Formulier Verzoek tot (voor-) aanmelden

Toelatingsbeleid

Het IKC Wiarda vervult een centrale plek in de hechte dorpsgemeenschap van Goutum. Leerlingen, ouders en leerkrachten kennen elkaar persoonlijk. Dit zorgt voor verbondenheid, veiligheid en vertrouwen. Voor ouders en kinderen vormt het IKC Wiarda het vertrekpunt van verbondenheid aan elkaar in het dorp en zijn er verschillende initiatieven waar leerlingen en ouders samenwerken. Dit heeft door de jaren heen geresulteerd in allerlei mooie activiteiten, waarvan sommige al net zo lang bestaan als de school zelf. Ouders en kinderen uit de directe leefomgeving van het IKC Wiarda moeten de mogelijkheid hebben om hier aan deel te nemen.

Leerlingen uit de directe leefomgeving van het IKC Wiarda krijgen vanuit deze gedachte voorrang bij plaatsing. Vanwege de huidige toename van leerlingaantallen is alleen instroom van kinderen uit het voedingsgebied Goutum (postcode 9084) nog mogelijk. 


  • Broertjes en zusjes van geplaatste leerlingen hebben automatisch recht op plaatsing. 

  • Kinderen uit het dorp Goutum, postcode9084, (wettelijk vastgelegd; zie bijgevoegd plattegrond) hebben voorrang in plaatsing.

  • Kinderen die gebruik maken van Sinne Goutum (dagopvang, speelleergroep en voorschoolse opvang) hebben voorrang op plaatsing indien ze ook woonachtig zijn in Goutum. 

  • Plaatsing van zij-instroom wegens verhuizing naar Goutum is gedurende het hele schooljaar mogelijk. Indien de groepsgrootte 26 is komen deze kinderen op de wachtlijst. 

Per 1-2-2017 is plaatsing van kinderen woonachtig buiten Goutum helaas niet meer mogelijk. Wij willen plek kunnen bieden aan kinderen uit het dorp zelf. Graag verwijzen we u door naar onze collega- school Obs de Wynwizer In een aantal opzichten komen beide scholen overeen. Beide werken we met de Vreedzame School, leiden we leerlingmediatoren op en hebben we plusklassen. Voor meer informatie neemt u contact op met Jan Bosscha, directeur van de Wynwizer. 058-2880250. 

Met ingang van 1-5-2018 werken we met een nieuw Protocol voor aanmelding vanwege de enorme groei in zeer korte tijd. Voor meer informatie verwijzen we u naar het Protocol.

protocol aanmelden en inschrijven februari 2020-2021

Wachtlijst:

Voor het schooljaar van 2020/2021 hanteren we een wachtlijst voor alle groepen behalve groep 6/7 en groep 7.

Mocht u toch graag uw kind willen aanmelden, komt uw kind op de wachtlijst en zullen we zodra er weer ruimte is contact met u opnemen.