IKC Wiarda is:

Een warme dorpsschool waar we werken met Vreedzame School;
         waar het kind veilig zichzelf maximaal kan ontplooien tot een compleet zelfdenkend en samenwerkend mens. 

Een dorpsschool voor ieder kind, waar zorg op maat wordt geboden in het kader van Passend Onderwijs. 
Een ambitieuze school waar de scores hoog liggen en waar gewerkt wordt met plusgroepen.

Een sportieve dorpsschool met alle sportclubs- en faciliteiten binnen handbereik.

Een school met diversiteit aan talenten, ieder kind is een talent!
        Daarnaast benutten we ook de talenten van de leerkrachten, ouders en dorpsgenoten.

Een school voor ieder kind met ieder geloof, met godsdienstlessen van groep 1 t/m 8.

Een Integraal Kind Centrum waar we opvang en een doorgaande lijn bieden
        voor alle kinderen van 0-13 jaar met als streven van ’s ochtends 7.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur.

Een talige school waar Engels wordt aangeboden vanaf groep 1.


We willen dat de kinderen naast kennisoverdracht van de leerkracht ook zelf-ontdekkend leren. Dit vindt plaats tijdens zelfstandig werken in hoeken in de klas en in de hal en tijdens projecten, waarbij creativiteit en techniek een prominente plaats krijgen. De kinderen zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces en werken zelfstandig en samen in een rijke leeromgeving. Hierbij is de digitale wereld onmisbaar.