Tussenschoolse opvang (TSO)

 

De enthousiaste Sinne-medewerkers van de TSO zorgen ervoor dat ieder kind een plezierige middagpauze heeft. De kinderen eten onder begeleiding rustig hun boterham, ze spelen en ontspannen, om zo weer energie te krijgen voor na de pauze. Tussen de middag organiseren de medewerkers activiteiten, die aansluiten bij de leeftijd en interesses van de aanwezige kinderen. Plezier staat hierbij wat Sinne betreft voorop! De TSO is veel meer dan ‘de tijd tussen de middag doorkomen’. Het is leuk en hèt moment om even lekker te ontladen en te ontspannen. Op de TSO van Sinne komen kinderen tot rust, maar worden ze ook uitgenodigd tot creativiteit, beweging, spel en contacten. De pedagogisch medewerkers van Sinne letten natuurlijk op de veiligheid en het welbevinden van alle kinderen.

In samenwerking met school en ouders wordt de middagpauze helemaal top! De school en Sinne kijken samen naar waar zij elkaar kunnen versterken en aanvullen. De opvang is op een pedagogisch verantwoorde wijze georganiseerd. Per 15 kinderen zorgt 1 medewerker voor de begeleiding. De medewerkers van de TSO krijgen begeleiding van een TSO-coördinator.

 

Tarieven & abonnementen

Sinne regelt ook de administratieve kant van de tussenschoolse opvang, zoals het in dienst nemen van TSO-medewerkers, de financiële administratie en het onderhouden van contacten met de ouders. Uiteraard biedt Sinne kwalitatieve kinderopvang en werkt Sinne hierbij volledig volgens de eisen, die door de overheid worden gesteld. U kunt kiezen voor een TSO-abonnement (elke week op dezelfde dag/dagen) of voor flexibele/incidentele TSO (als uw kind niet op een vaste dag/dagen naar de TSO gaat). Het is ook mogelijk om beide vormen van opvang naast elkaar te gebruiken.

 

Aanmelden TSO

Via mijnsinne.nl kunt u de tussenschoolse opvang voor uw kind regelen. Dat kan als u een abonnement wilt nemen, maar ook als u flexibel de TSO wilt aanvragen.

 

Bereikbaarheid TSO

Komt uw kind een keer extra, flexibel of een keertje niet naar de TSO? U kunt dit op het laatste moment nog aan ons doorgeven voor 10.00 uur ’s ochtends via de TSO-telefoon: 06 -27 56 65 55. Heeft u vragen of wilt u meer weten? De medewerkers op de afdeling Relatiebeheer van Sinne horen graag van u, via telefoonnummer 058 – 257 60 70 of per e-mail: info@sinnekinderopvang.nl.

 

Voor- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is de verzamelnaam van voor- en naschoolse opvang. Sinne biedt BSO voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Kinderen kunnen uit school tot 18.30 uur naar de BSO. U kunt gebruik maken van BSO in de vorm van verschillende pakketten, namelijk:

  •  BSO-basis,
  •  BSO-plus,
  •  BSO-all-inclusive,
  •  BSO-vrijedagen,
  •  Flexibele BSO.

Op onze website www.sinnekinderopvang.nl/bso leest u meer over de verschillende pakketten en mogelijkheden. De medewerkers van onze afdeling relatiebeheer beantwoorden graag uw vragen en zijn bereikbaar via telefoonnummer 058-257 60 70 of via info@sinnekinderopvang.nl. Uiteraard bent u ook welkom op onze locatie in de Wiardaskoalle. We zijn op deze locatie telefonisch bereikbaar op 058 – 280 05 40 en op het e-mailadres goutum@sinnekinderopvang.nl.